Molekuláris szerkezetek anizotróp sajátságainak sokoldalú meghatározása újrapásztázó konfokális mikroszkóppal. A kiegészítő egység prototípusa; (orvos)biológiai, biotechnológiai és anyagtudományi alkalmazások.

A projekt eredményeként létrejövő prototípus egy többfunkciós, az anizotróp anyagszerkezetre jellemző paraméterek meghatározására meghatározására alkalmas spektro-polarimetriás kiegészítő mérőberendezés, amelyet egy nemrégiben kifejlesztett innovatív, nagy érzékenységű, szuper-rezolúciós képességű konfokális mikroszkópba tervezünk beépíteni. A – szabadalmi eljárásba vonandó – mérőegység segítségével az újrapásztázó konfokális mikroszkóp (Re-scan Confocal Microscope, RCM; Confocal.nl Ltd.) jelenlegi fluoreszcencia-leképezési üzemmódját további képalkotási eljárásokkal bővíthetjük: a fluoreszcencia-anizotrópia (r ill. CPL) leképezés, nem-poláros gerjesztés mellett, az emissziós dipólusok irányeloszlásáról ill. királitásáról, a polarizációfok-mérés (P) pedig a (poláros fénnyel gerjesztett) fluorofórok mikrokörnyezetéről (energia-átadás, viszkozitás) szolgáltat információt. Az RCM-be integráns módon beépített mérőegység a fluoreszcencia-kép felvételével párhuzamosan, valós időben, azonos szuper-rezolúciós minőségben, képpontonként rögzíti a kiválasztott spektro-polarimetriás paraméter értékét. A spektro-polarimetriás eljárással készített 2D és 3D képek a minták mikroszkópos anizotróp szerkezetére vonatkozó egyedi, más módszerekkel meg nem határozható anyagszerkezeti jellemzőinek feltérképezésére alkalmasak; a képek a fluoreszcencia-képpel azonos körülmények között tárolhatók és analizálhatók. A Szegedi Biológiai Kutatóközpont RCM berendezésére épülő spektro-polarimetriás mikroszkópos berendezés ilyen módon különböző újszerű biológiai és biotechnológiai projektek megvalósítására válik alkalmassá, melyeket szintén a projekt keretein belül tervezünk kivitelezni, részben nemzetközi együttműködésben – ezzel validálva a mérőegység széleskörű használhatóságát, ami a berendezés kommercializásához elengedhetetlenül szükséges. Ez a spektro-polarimetriás berendezés – hasonlóan a Biofotonika Kft. és az Szegedi Biológiai Kutatóközpont (SZBK) korábbi együttműködésének eredményeként megvalósult differenciál-polarizációs lézerpásztázó mikroszkóphoz (DP-LSM) – helyet kaphat az Euro-BioImaging és a Cellular Imaging Hungary hálózatok külső felhasználók számára is nyitott műszer-kataszterében.

Pályázati információk

  • KEDVEZMÉNYEZETT NEVE: Biofotonika Kft.
  • TÁMOGATÁSI ÖSSZEG: 55 898 000 Ft
  • TÁMOGATÁS MÉRTÉKE: 74,78%
  • TÁMOGATÁS ODAÍTÉLÉSÉNEK ÉVE: 2022
  • A PROJEKT AZONOSÍTÓSZÁMA: 2021-1.1.4-GYORSÍTÓSÁV-2022-00047
  • PROJEKT KEZDETE: 2023.02.01.
  • PROJEKT TERVEZETT BEFEJEZÉSE: 2024.11.30.