Biofotonika Kutató és Fejlesztő Kft.

tudományos kutatás a gyakorlati alkalmazások szolgálatában

A Biofotonika Kft. küldetéséről

A szegedi székhelyű vállalkozás 2004-ben azzal a céllal alakult, hogy tudományos kutatások egyes eredményeinek továbbfejlesztését, alkalmazási lehetőségeit felkutassa, valamint a találmányok ipari-, és kereskedelmi hasznosításával kapcsolatos feladatokat elvégezze.

A hosszú távú tudományos kutatás nem képzelhető el intenzív utánpótlás-nevelés nélkül, ezért elkötelezettek vagyunk a tudományos ismeretterjesztés, tudomany-népszerűsítés terén is.

Lépjen kapcsolatba velünk!

Munkatársak

Mindannyian kutatóintézetekben dolgozunk - hiszünk abban, hogy az eredményeinket nem egy elefántcsont toronyba zárva kell őrizni, hanem láthatóvá, használhatóvá tenni.

Dr. Steinbach Gábor

Biofizikus és egészségügyi mérnök. 2004-ben szerzett fizikus diplomát az ELTE-n, 2011-ben mérnöki oklevelet a BME-n. A PhD fokozatot 2012-ben szerezte meg az SZTE-n. Jelenleg laborvezető a Szegedi Biológiai Kutatóközpontban.

Dr. Garab Győző

Dr. Garab Győző 1971-ben szerzett fizikus diplomát Szegeden; ugyanaz évtől dolgozik az MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpontjában; a Fotoszintetikus Membrán Csoport vezetője (1987-2016), professor emeritus, a biológiai tudományok (MTA) doktora.

Dr. Garab Ábel

Dr. Garab Ábel 2008-ban szerzett matematikus diplomát a Szegedi Tudományegyetemen (SZTE), majd PhD fokozatot ugyanitt 2014-ben. 2016-2019-ig az ausztriai Universität Klagenfurt egyetemen kutatott posztdoktori pozícióban, most egyetemi docens az SZTE Alkalmazott és Numerikus Matematika Tanszékén.

Dr. Sipka Gábor

Dr. Sipka Gábor a Szegedi Tudományegyetemen végzett fizikusként 2011-ben, majd tudományos segédmunkatársként OTKA kutatásokban vett részt, több publikáció, know-how és szabadalom szerzője/társszerzője lett. 2018-ban szerzett PhD fokozatot. Jelenleg tudományos munkatárs az SZBK-ban.

Projektek

Integrálógömb

A termék gyengén abszorbeáló és/vagy fényszóró folyékony minták abszorpciójának és abszorpciós tranzienseinek meghatározására alkalmas: (i) a hagyományos mérési eljárás során mérhetőhöz képest 2-3 nagyságrenddel alacsonyabb koncentrációjú mintákon (ii) oly módon, hogy a mért spektrum (ill. tranziens spektrum) mentes az esetleges fényszórás okozta torzításoktól. A termék tetszőleges kinetikus vagy stacionárius spektrofotométerhez adaptálható, és könnyen igazítható a mérési körülményekhez ill. kívánalmakhoz. Főbb alkalmazási területei: molekuláris és biológiai spektroszkópia, élővizek pigment-tartalmának meghatározása ill. más vízminőség vizsgálatok, továbbá ipari-spektroszkópiai mérések, valamint flash-fotolízis és reakciókinetikai mérések.

Stokes Polarimetriás mérőrendszer

A projekt keretein belül megterveztünk és összeállítottunk egy makroszkópos és mikroszkópos polarimetrikus vizsgálatokra alkalmas Stokes Polarimetriás Feltét (SPA – Stokes Polarimetric Attachment) műszeregyüttest; azt illesztettük egy lézersugárpásztázó mikroszkóphoz (LSM-hez), megvalósítva ezzel az újszerű, SP-LSM leképezést. Demonstráltuk, hogy az SPA ill. az SP- LSM prototípus alkalmas makroszkópos ill. mikroszkópos minták anizotróp szerkezetének feltárására. A készülék az eddigi hasonló differenciál-polarizációs berendezéseknél gyorsabb méréseket ill. leképezéseket tesz lehetővé; használata, felhasználóbarát szoftverének is köszönhetően, egyszerűbb és így jobban igazodik biológiai minták vizsgálatához.

Fotoszintézis oktatófal

A fotoszintézis folyamatait megismerni nemcsak a természettudományos megismerés vágya hajtja, hanem a biomimetikus fényhasznosítási eljárások iránti megnövekedett igény is. A játékos formában, matatófalként megjelenített bemutatása a biofizikai folyamatoknak szórakoztató módon közli a legújabb kutatások eredményeit.

Díjak, elismerések

a differenciál-polarizációs méréstechnikai fejlesztéseinkkel kapcsolatban

iENA 2008 aranyérem

International Trade Fair "Ideas-Inventions-New Products" Nuremberg

IWIS 2009 aranyérem

International Warsaw Invention Show

ARCA 2008 ezüstérem

International fair of inventions, new ideas, products and technologies