Biofotonika Kutató és Fejlesztő Kft.

tudományos kutatás a gyakorlati alkalmazások szolgálatában

A Biofotonika Kft. küldetéséről

A szegedi székhelyű vállalkozás 2004-ben azzal a céllal alakult, hogy tudományos kutatások egyes eredményeinek továbbfejlesztését, alkalmazási lehetőségeit felkutassa, valamint a találmányok ipari-, és kereskedelmi hasznosításával kapcsolatos feladatokat elvégezze.

A hosszú távú tudományos kutatás nem képzelhető el intenzív utánpótlás-nevelés nélkül, ezért elkötelezettek vagyunk a tudományos ismeretterjesztés, tudomany-népszerűsítés terén is.

Lépjen kapcsolatba velünk!

Munkatársak

Mindannyian kutatóintézetekben dolgozunk - hiszünk abban, hogy az eredményeinket nem egy elefántcsont toronyba zárva kell őrizni, hanem láthatóvá, használhatóvá tenni.

Dr. Steinbach Gábor

Biofizikus és egészségügyi mérnök. 2004-ben szerzett fizikus diplomát az ELTE-n, 2011-ben mérnöki oklevelet a BME-n. A PhD fokozatot 2012-ben szerezte meg az SZTE-n. Jelenleg laborvezető a Szegedi Biológiai Kutatóközpontban.

Dr. Garab Győző

Dr. Garab Győző 1971-ben szerzett fizikus diplomát Szegeden; ugyanaz évtől dolgozik az MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpontjában; a Fotoszintetikus Membrán Csoport vezetője (1987-2016), professor emeritus, a biológiai tudományok (MTA) doktora.

Dr. Garab Ábel

Dr. Garab Ábel 2008-ban szerzett matematikus diplomát a Szegedi Tudományegyetemen (SZTE), majd PhD fokozatot ugyanitt 2014-ben. 2016-2019-ig az ausztriai Universität Klagenfurt egyetemen kutatott posztdoktori pozícióban, most egyetemi docens az SZTE Alkalmazott és Numerikus Matematika Tanszékén.

Dr. Sipka Gábor

Dr. Sipka Gábor a Szegedi Tudományegyetemen végzett fizikusként 2011-ben, majd tudományos segédmunkatársként OTKA kutatásokban vett részt, több publikáció, know-how és szabadalom szerzője/társszerzője lett. 2018-ban szerzett PhD fokozatot. Jelenleg tudományos munkatárs az SZBK-ban.

Projektek

Integrálógömb

A termék gyengén abszorbeáló és/vagy fényszóró folyékony minták abszorpciójának és abszorpciós tranzienseinek meghatározására alkalmas: (i) a hagyományos mérési eljárás során mérhetőhöz képest 2-3 nagyságrenddel alacsonyabb koncentrációjú mintákon (ii) oly módon, hogy a mért spektrum (ill. tranziens spektrum) mentes az esetleges fényszórás okozta torzításoktól. A termék tetszőleges kinetikus vagy stacionárius spektrofotométerhez adaptálható, és könnyen igazítható a mérési körülményekhez ill. kívánalmakhoz. Főbb alkalmazási területei: molekuláris és biológiai spektroszkópia, élővizek pigment-tartalmának meghatározása ill. más vízminőség vizsgálatok, továbbá ipari-spektroszkópiai mérések, valamint flash-fotolízis és reakciókinetikai mérések.


Fotoszintézis oktatófal

A fotoszintézis folyamatait megismerni nemcsak a természettudományos megismerés vágya hajtja, hanem a biomimetikus fényhasznosítási eljárások iránti megnövekedett igény is. A játékos formában, matatófalként megjelenített bemutatása a biofizikai folyamatoknak szórakoztató módon közli a legújabb kutatások eredményeit.

Stokes Polarimetriás mérőrendszer

GINOP-2.1.7-15-2016-00713

  • Kedvezményezett neve: Biofotonika Kutató és Fejlesztő Kft.
  • Projekt címe: Polarimetriás Kiegészítő Egység Lézersugárpásztázó Mikroszkópokhoz
  • Szerződött támogatás összege: 54 401 600 Ft
  • Elszámolható összköltség: 88 336 000 Ft
  • Támogatás mértéke százalékban: 60 %
  • Projekt befejezésének dátuma: 2019.05.31.
  • A projekt azonosító száma: GINOP-2.1.7-15-2016-00713

A projekt keretein belül megterveztünk és összeállítottunk egy makroszkópos és mikroszkópos polarimetrikus vizsgálatokra alkalmas Stokes Polarimetriás Feltét (SPA – Stokes Polarimetric Attachment) műszeregyüttest; azt illesztettük egy lézersugárpásztázó mikroszkóphoz (LSM-hez), megvalósítva ezzel az újszerű, SP-LSM leképezést. Demonstráltuk, hogy az SPA ill. az SP- LSM prototípus alkalmas makroszkópos ill. mikroszkópos minták anizotróp szerkezetének feltárására. A készülék az eddigi hasonló differenciál-polarizációs berendezéseknél gyorsabb méréseket ill. leképezéseket tesz lehetővé; használata, felhasználóbarát szoftverének is köszönhetően, egyszerűbb és így jobban igazodik biológiai minták vizsgálatához.

A Széchenyi 2020 pályázata keretében a Biofotonika Kutató és Fejlesztő Kft. 54,4 millió forint támogatást nyert el a 88,3 millió forint összköltségvetésű projektre, melynek célja polarimetriás kiegészítő egység kifejlesztése volt lézersugárpásztázó mikroszkópokhoz.

A PROJEKT TARTALMÁNAK BEMUTATÁSA:
A jelen project keretében kifejlesztett Stokes Polarimetriás mérőrendszer egy a lézersugárpásztázó mikroszkópokhoz modulárisan illeszthető (kiegészítő) Stokes feltét, amelynek segítségével több olyan fizikai mennyiség mérhető meg képpontonként, képezhető le 2D vagy 3D formában, amely egyedi, pontos információt hordoz a minták anizotróp molekuláris szerkezetéről.

A Stokes feltéttel felszerelt lézersugárpásztázó mikroszkóp (LSM), olyan berendezés, mely a mikroszkopikus minták kettőstörő és dikroikus mintázatát képes leképezni, ez utóbbit, fluorofórok esetén (konfokálisan) fluoreszcencia detektálás (FD) révén is. A saját fejlesztésű – Stokes modullal felszerelt – polarizációs LSM berendezés segítségével – egyedi sejtek és molekulaegyüttesek anizotróp sajátságainak feltárása, mely sajátságok a hagyományos és szuperrezolúciós leképezésekhez képest is specifikus, más módszerrel nem kinyerhető információt hordoznak az adott mikroszkópikus minta vagy 3D szerkezet molekuláris felépítéséről: többek között domének rendezettségéről, egyes sejt-tartományok mikroviszkozitásáról, protein-klaszterek kialakulásáról, lipid membránok vagy membránrendszerek lokális sajátságairól, aktin alapú szerkezetek rendezettségéről és orientációjáról.

Díjak, elismerések

a differenciál-polarizációs méréstechnikai fejlesztéseinkkel kapcsolatban

iENA 2008 aranyérem

International Trade Fair "Ideas-Inventions-New Products" Nuremberg

IWIS 2009 aranyérem

International Warsaw Invention Show

ARCA 2008 ezüstérem

International fair of inventions, new ideas, products and technologies